Master Shinichi Naito

並由日本專業匠人手工打做極其鋒利的刀片,性能極佳。人體工學設計的易握手柄,幫助您更高效且舒適地使用。

Togiya的Global系列剪刀。從 5.0“ 到 7.0”。 並使用日立440C不鏽鋼製造,鋒利耐用,在Togiya產品中具為比較適合入門的產品。

GMC-55S GMC-60S


GMT-30S GMT-38S


GMC-50 GMC-55 GMC-60


GMT-30 GMT-38


GPC-65 GPC-70


GMT-30B GMT-38B


GSC-50 GSC-55 GSC-60 GSC-65


GMT-38SB

%d 位部落客按了讚: